phục vụ

https://thue.today/tuyen-dung/phuc-vu.2724

yêu cầu nhanh nhẹn hoạt bát, giao tiếp tốt

Nhân viên Photographer

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-photographer.3626

- Có khả năng chụp ảnh cơ bản - Có thiết bị chụp ảnh (công ty sẽ hỗ trợ chi phí thiết bị hàng tháng) - Sử dụng cơ bản Photoshop hoặc các phần mềm chỉnh xử lý ảnh. -…

Gấp - Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp tại tỉnh Tây Ninh

https://thue.today/tuyen-dung/gap-nhan-vien-thu-hoi-no-truc-tiep-tai-tinh-tay-ninh.3534

• Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên • Giới tính: Nam, tuổi từ 25-40 • Có sức khỏe tốt • Có phương tiện đi lại và không ngại di chuyển • Am hiểu địa bàn phụ trách •…

phục vụ

https://thue.today/tuyen-dung/phuc-vu.2724

yêu cầu nhanh nhẹn hoạt bát, giao tiếp tốt

Nhân viên Photographer

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-photographer.3626

- Có khả năng chụp ảnh cơ bản - Có thiết bị chụp ảnh (công ty sẽ hỗ trợ chi phí thiết bị hàng tháng) - Sử dụng cơ bản Photoshop hoặc các phần mềm chỉnh xử lý ảnh. -…

Gấp - Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp tại tỉnh Tây Ninh

https://thue.today/tuyen-dung/gap-nhan-vien-thu-hoi-no-truc-tiep-tai-tinh-tay-ninh.3534

• Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên • Giới tính: Nam, tuổi từ 25-40 • Có sức khỏe tốt • Có phương tiện đi lại và không ngại di chuyển • Am hiểu địa bàn phụ trách •…