Nhân viên ACCOUNT / PLANNER AGENCY

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-account-planner-agency.3630

- Hiếu kì về thế giới xung qua và vui vẻ khi được trả tiền để tìm hiểu thêm những kiến thức đó. - Mạnh về khả năng thu thập, phân tích thông tin và lập kế hoạch. - Ít…

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG - LĨNH VỰC MỸ PHẨM (FMCG - HCM HOẶC TỈNH)

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-kinh-doanh-thi-truong-linh-vuc-my-pham-fmcg-hcm-hoac-tinh.3897

Nữ/ Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên. - Tuổi dưới 35 - Ngoại hình khá, sức khỏe tốt - Có kỹ năng giao tiếp và có sức thuyết phục cao - Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có…

Nhân viên tư vấn

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-tu-van.3624

- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn. - Yêu cầu kinh nghiệm: tối thiểu 06 tháng ở vị trí tương đương. - Có laptop, làm full time từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7(…

Giám sát bán hàng (SUP) và Nhân viên kinh doanh (Sales Rep) kênh MT và GT - Các tỉnh miền Bắc

https://thue.today/tuyen-dung/giam-sat-ban-hang-sup-va-nhan-vien-kinh-doanh-sales-rep-kenh-mt-va-gt-cac-tinh-mien-bac.3320

- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong hàng gia dụng đặc biệt là bán hàng kênh bếp ga, và lọc nước - Nhanh nhẹn, nhiệt tình - Có khả năng làm việc nhóm

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-cham-soc-khach-hang.3623

- Ngoại hình ưa nhìn. - Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, tổng đài viên, telesales. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. - Có khả năng giao tiếp, ứng biến tốt, giọng…

Nhân viên ACCOUNT / PLANNER AGENCY

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-account-planner-agency.3630

- Hiếu kì về thế giới xung qua và vui vẻ khi được trả tiền để tìm hiểu thêm những kiến thức đó. - Mạnh về khả năng thu thập, phân tích thông tin và lập kế hoạch. - Ít…

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG - LĨNH VỰC MỸ PHẨM (FMCG - HCM HOẶC TỈNH)

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-kinh-doanh-thi-truong-linh-vuc-my-pham-fmcg-hcm-hoac-tinh.3897

Nữ/ Nam, tốt nghiệp Trung cấp trở lên. - Tuổi dưới 35 - Ngoại hình khá, sức khỏe tốt - Có kỹ năng giao tiếp và có sức thuyết phục cao - Nhanh nhẹn, siêng năng chịu khó, muốn có…

Nhân viên tư vấn

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-tu-van.3624

- Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn. - Yêu cầu kinh nghiệm: tối thiểu 06 tháng ở vị trí tương đương. - Có laptop, làm full time từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7(…

Giám sát bán hàng (SUP) và Nhân viên kinh doanh (Sales Rep) kênh MT và GT - Các tỉnh miền Bắc

https://thue.today/tuyen-dung/giam-sat-ban-hang-sup-va-nhan-vien-kinh-doanh-sales-rep-kenh-mt-va-gt-cac-tinh-mien-bac.3320

- Ưu tiên người có kinh nghiệm trong hàng gia dụng đặc biệt là bán hàng kênh bếp ga, và lọc nước - Nhanh nhẹn, nhiệt tình - Có khả năng làm việc nhóm

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-cham-soc-khach-hang.3623

- Ngoại hình ưa nhìn. - Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, tổng đài viên, telesales. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. - Có khả năng giao tiếp, ứng biến tốt, giọng…