Nhân viên pha chế (Bartender)

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-pha-che-bartender.3476

- Có kiến thức cơ bản về các loại nước mocktail, cocktail,... - Có kiến thức về cà phê - Nhanh nhẹn, mong muốn học hỏi - Nhiệt tình, vui vẻ - Ưu tiên tốt nghiệp từ trường trung cấp,…

Head bar /Nhân viên pha chế (Làm việc ở nhà hàng The Dining- tầng 2, toà nhà Roygent Parks, số 289 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội)

https://thue.today/tuyen-dung/head-bar-nhan-vien-pha-che-lam-viec-o-nha-hang-the-dining-tang-2-toa-nha-roygent-parks-so-289-khuat-duy-tien-thanh-xuan-ha-noi.3302

- Two or more years’ experience as a Bar Supervisor in a upscale hotels/restaurants with excellent oral and written communication skills. - Good command of Japanese, if not, fluent in English - Excellent training and coaching skills. - Strong management…

Nhân viên pha chế bán hàng

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-pha-che-ban-hang.2189

- Các bạn trẻ năng động, nhiệt tình, siêng năng, trung thực. - Thích học hỏi và khám phá. - Có trách nhiệm công việc.

phục vụ

https://thue.today/tuyen-dung/phuc-vu.2724

yêu cầu nhanh nhẹn hoạt bát, giao tiếp tốt

Nhân viên Phục vụ Nhà hàng

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-phuc-vu-nha-hang.2435

- Khả năng giao tiếp tiếng Anh khá - Nhanh nhẹn - Giao tiếp tốt, linh hoạt

Nhân viên phục vụ

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-phuc-vu.3445

- Từ tuổi - Năng động, nhiệt tình, trung thực, chịu khó

Nhân viên bán hàng shop quần áo

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-ban-hang-shop-quan-ao.1968

• Kĩ năng bán hàng • Kĩ năng giao tiếp • Trung thực • Siêng năng • Sạch sẽ,ngăn nắp • Vui tươi,hoà đồng

NHÂN VIÊN XỮ LÝ ĐƠN HÀNG

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-xu-ly-don-hang.3202

- Tuổi từ 20-36. - Lịch sự, thái độ tốt. - Hòa đồng, nhiệt tình. - Có trách nhiệm trong công việc.. - Trung thực, gắn bó lâu dài. - Có ý cầu tiến cao.

Nhân Viên LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG BÁN HÀNG 10 NV

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-lao-dong-pho-thong-ban-hang-10-nv.3208

Yêu cầu công việc - Tuổi trên 20 tuổi ., tinh thần học hỏi cao -Có tinh thần trách nhiệm trong công việc. -Nhanh nhẹn nhiệt tình trong công việc. - Yeu thich cv kinh doanh , bán hàng

Nhân viên pha chế (Bartender)

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-pha-che-bartender.3476

- Có kiến thức cơ bản về các loại nước mocktail, cocktail,... - Có kiến thức về cà phê - Nhanh nhẹn, mong muốn học hỏi - Nhiệt tình, vui vẻ - Ưu tiên tốt nghiệp từ trường trung cấp,…

Head bar /Nhân viên pha chế (Làm việc ở nhà hàng The Dining- tầng 2, toà nhà Roygent Parks, số 289 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội)

https://thue.today/tuyen-dung/head-bar-nhan-vien-pha-che-lam-viec-o-nha-hang-the-dining-tang-2-toa-nha-roygent-parks-so-289-khuat-duy-tien-thanh-xuan-ha-noi.3302

- Two or more years’ experience as a Bar Supervisor in a upscale hotels/restaurants with excellent oral and written communication skills. - Good command of Japanese, if not, fluent in English - Excellent training and coaching skills. - Strong management…

Nhân viên pha chế bán hàng

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-pha-che-ban-hang.2189

- Các bạn trẻ năng động, nhiệt tình, siêng năng, trung thực. - Thích học hỏi và khám phá. - Có trách nhiệm công việc.

phục vụ

https://thue.today/tuyen-dung/phuc-vu.2724

yêu cầu nhanh nhẹn hoạt bát, giao tiếp tốt

Nhân viên Phục vụ Nhà hàng

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-phuc-vu-nha-hang.2435

- Khả năng giao tiếp tiếng Anh khá - Nhanh nhẹn - Giao tiếp tốt, linh hoạt

Nhân viên phục vụ

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-phuc-vu.3445

- Từ tuổi - Năng động, nhiệt tình, trung thực, chịu khó

Nhân viên bán hàng shop quần áo

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-ban-hang-shop-quan-ao.1968

• Kĩ năng bán hàng • Kĩ năng giao tiếp • Trung thực • Siêng năng • Sạch sẽ,ngăn nắp • Vui tươi,hoà đồng

NHÂN VIÊN XỮ LÝ ĐƠN HÀNG

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-xu-ly-don-hang.3202

- Tuổi từ 20-36. - Lịch sự, thái độ tốt. - Hòa đồng, nhiệt tình. - Có trách nhiệm trong công việc.. - Trung thực, gắn bó lâu dài. - Có ý cầu tiến cao.

Nhân Viên LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG BÁN HÀNG 10 NV

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-lao-dong-pho-thong-ban-hang-10-nv.3208

Yêu cầu công việc - Tuổi trên 20 tuổi ., tinh thần học hỏi cao -Có tinh thần trách nhiệm trong công việc. -Nhanh nhẹn nhiệt tình trong công việc. - Yeu thich cv kinh doanh , bán hàng