Nhân viên phục vụ Nam (Waiter)

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-phuc-vu-nam-waiter.2836

- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh - Có thể làm việc ca tối

Waiter/tress

https://thue.today/tuyen-dung/waitertress.2131

We are accepting with or without experience.

Waitress Full and Part Time

https://thue.today/tuyen-dung/waitress-full-and-part-time.1920

# Languages : Fluently English! # Skills : Big smile Customer service Teamwork Outgoing person. #Have a flexible timetable is a plus

Waitress (4pm-11pm)

https://thue.today/tuyen-dung/waitress-4pm-11pm.2940

- More than 6 months of experience in hospitality. - Good communication skills in English - Friendly and responsible. - Hunger to learn and to work in a unique and innovative hospitality environment.

Waiter/ Waitress (ca tối)

https://thue.today/tuyen-dung/waiter-waitress-ca-toi.2630

- Trung thực, năng động, nhiệt tình, vui vẻ - Có tinh thần trách nhiệm và yêu thích công việc - Giải quyết tình huống nhanh, độc lập - Độ tuổi : từ 20-28 - Có khả năng giao tiếp…

Nhân Viên Phục Vụ (Waitress/ Waiter/ Guest Service) - Quận 1

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-phuc-vu-waitress-waiter-guest-service-quan-1.3205

- Nam/ Nữ: tuổi từ - Giao tiếp ngoại ngữ tốt . - Nhanh nhẹn, hoạt bát. - Có tinh thần trách nhiệm. - Sức khỏe tốt

WAITRESS

https://thue.today/tuyen-dung/waitress.3067

- Kinh nghiệm đã làm phục vụ nhà hàng Chuyên nghiệp từ 1 năm trở lên. - Giao tiếp Tiếng Anh tốt (nếu không giao tiếp Tiếng Anh tốt vui lòng không nộp hồ sơ). - Ngoại hình dễ nhìn.…

Waiter/Waitress

https://thue.today/tuyen-dung/waiterwaitress.2633

-English communication - Japanese speaking is a plus - Friendly - Passion with Sake

Nhân viên phục vụ Nam (Waiter)

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-phuc-vu-nam-waiter.2836

- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh - Có thể làm việc ca tối

Waiter/tress

https://thue.today/tuyen-dung/waitertress.2131

We are accepting with or without experience.

Waitress Full and Part Time

https://thue.today/tuyen-dung/waitress-full-and-part-time.1920

# Languages : Fluently English! # Skills : Big smile Customer service Teamwork Outgoing person. #Have a flexible timetable is a plus

Waitress (4pm-11pm)

https://thue.today/tuyen-dung/waitress-4pm-11pm.2940

- More than 6 months of experience in hospitality. - Good communication skills in English - Friendly and responsible. - Hunger to learn and to work in a unique and innovative hospitality environment.

Waiter/ Waitress (ca tối)

https://thue.today/tuyen-dung/waiter-waitress-ca-toi.2630

- Trung thực, năng động, nhiệt tình, vui vẻ - Có tinh thần trách nhiệm và yêu thích công việc - Giải quyết tình huống nhanh, độc lập - Độ tuổi : từ 20-28 - Có khả năng giao tiếp…

Nhân Viên Phục Vụ (Waitress/ Waiter/ Guest Service) - Quận 1

https://thue.today/tuyen-dung/nhan-vien-phuc-vu-waitress-waiter-guest-service-quan-1.3205

- Nam/ Nữ: tuổi từ - Giao tiếp ngoại ngữ tốt . - Nhanh nhẹn, hoạt bát. - Có tinh thần trách nhiệm. - Sức khỏe tốt

WAITRESS

https://thue.today/tuyen-dung/waitress.3067

- Kinh nghiệm đã làm phục vụ nhà hàng Chuyên nghiệp từ 1 năm trở lên. - Giao tiếp Tiếng Anh tốt (nếu không giao tiếp Tiếng Anh tốt vui lòng không nộp hồ sơ). - Ngoại hình dễ nhìn.…

Waiter/Waitress

https://thue.today/tuyen-dung/waiterwaitress.2633

-English communication - Japanese speaking is a plus - Friendly - Passion with Sake